Ataması Yapılamayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Çığlığı Ankara'da Yankılanıyor

Ataması Yapılamayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri 05.08.2015 tarihinde Ankara'da ellerinde pankartla haklarını savundular..İstatistik verileri ve de Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen İhtiyacı,mezun sayısı ve de mezun olacakların sayısı,Osmanlı Türkçesi dersinin uzmanlarından başka branşlarca okutulması,Öğretmen İstihdam Projeksiyonları Stratejileri Projesi’nin haricinde gelişen atamalar Ataması Yapılamayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerini mağdur etmeye devam ediyor...

Ataması Yapılamayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Çığlığı Ankara'da Yankılanıyor

 Edebiyat Mezunları MEB'in öğretmen atamaları branş dağılımı
kontenjanları kriterlerine baktığımızda önceliği ihtiyaç sayısı teşkil etmektedir. Bu sene ortaöğretim branşlarına öncelik verilmesinden ötürü liselerde ise en fazla açığın (ihtiyacın) Türk dili ve edebiyatı branşında olması kontenjanın bu branşa kısmen daha fazla ayrılacağının birinci işaretidir. Kontenjanların açıklanmasına kısa bir süre kala Türk dili ve edebiyatı öğretmeni açık sayısının 5 bini aştığı belirlenmiştir. 43.812 bin mezunla en fazla mezunu da elinde bulunduran Türk dili ve edebiyatı branşına 35 bin öğretmen atamasında 1.000 üstü kontenjan verileceği tahmin ediliyor.Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerine yüksek kontenjan verilebilmesinin sebepleri ise şunlar: 
1- 109 branş arasında 43.812 sayısıyla atama bekleyeniyle,en fazla mezunu elinde bulundurması
2-  Lise branşları arasında 5 binden fazla norm ihtiyacı ile en fazla açığı elinde bulundurması
3- Osmanlı Türkçesi dersinin imam hatip liseleri ile sosyal bilimler liselerinde zorunlu diğer liselerde ise seçmeli olması bu dersi okutacak Türk dili ve edebiyatı öğretmeni açık sayısını (ihtiyaç norm sayısını) ilerleyen günlerde arttırması. Ancak Osmanlı Türkçesi dersinin de 5 branşın ortaklaşa okutması bunun da Ataması Yapılamayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerini mağdur etmesi.(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Türkçe,Tarih,İHL Meslek Dersleri gibi branşarın okutması)
4- 2014 Eylül atamalarında 1.115 kontenjanı ile atama bekleyen Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin mağdur edilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama kriterlerine baktığımızda önceliği ihtiyaç sayısı oluşturmaktadır. Bu yıl lise branşlarına ağırlık verilmesinden dolayı liselerde ise en fazla açığın (ihtiyacın) Türk dili ve edebiyatı branşında olması kontenjanın bu branşa fazla ayrılacağına birinci işarettir. Bakanlığın kontenjan dağılımında göz önünde bulundurduğu 2. kriter ise atama bekleyen sayısı hangi branşta fazla ise o branşa can suyu olması adına biraz daha fazla kontenjan verilmektedir. 109 branş arasından 43.812 bin atama bekleyeniyle burada da rekoru elinde bulunduran branş Türk dili ve edebiyatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kriterlere  2014 eylül ayında yapılan öğretmen atamalarında Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin mağdur edilmesi ve Osmanlı Türkçesi dersinin imam hatip ve sosyal bilimler liselerinde zorunlu diğer liselerde seçmeli olmasıyla açık sayısının artması eklenince 1.000 üstü kontenjan verilmesi kaçınılmaz oluyor. 

Türk Dili ve Edebiyatı'nın itibarı ne durumda ?

Ülkemizde bu yıl KPSS'ye giren 43.812 bin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni vardır.Eylül atamasında 1125 Edebiyat öğretmeninin atanmasıyla birlikte bir edebiyat öğretmeninin atanma olasılığı 1/30 iken her 30 kişiden 29'u diplomasına kahretmiştir. Bununla birlikte MEB'in alan değişikliği uygulamasıyla 1400 sınıf öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı branşına kaydırılmıştır. Yani işin uzmanları 1125 sayısıyla geçiştirilirken başka bölümlerden 1400 gibi bir sayı Edebiyat branşına kaydırılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden halihazırda elde edilen güncel açıklar 40'a yakın ilde, Türk Dili Edebiyatı açığı 3 binlere dayanmaktadır. Açıklanan tüm illerle birlikte buna Osmanlı Türkçesi dersinin de eklenmesiyle açık sayısı en az 10 bini görecektir. Ülkemizde YGS ve LYS'nin, TEOG sınavları kadar önemsendiği göz önüne alınırsa YGS'den 40 soru LYS'den de 56 soru olmak üzere toplamda 96 soru Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamındadır .Bu da sınavın %20'sine denk gelmektedir. Buna rağmen eylüldeki alımda diğer branşlardan %50'lere varan bir alım yapılırken Türk Dili Edebiyatının atanma yüzdesi yalnızca %4'dür. Açık yok mu elbette var. Olmasa neden alan değişikliği yapılsın ? Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri artık yetkililerden bu duruma bir an önce çözüm bulmaları gerektiğini, kaybettikleri itibarı en yakın ağustos atamasında ve devam edecek olan atamalarda geri verilmesini istiyor. 
Bu kadar mezun nasıl oldu ?
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğine Kaynaklık Eden Bölümlerin Analizi 
Bu analiz ÖSYM’nin web sitesinde ÖSYS sayısal verilerinden elde edilmiştir.

Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖSYS verilerine göre :
2010 yılı : 10.000
2011 yılı : 8.200
2015 yılında KPSS'ye girenlerin içinde 2010 yılında ve de 2011 yılında kayıt olan öğrenciler vardır.
2012 yılı : 8.200
2013 yılı : 6150
2014 yılı : 5125
2015 yılı : 5125
Toplam : 42.800 öğrenci
2015 yılı yeni kayıt dönemi ile Açık Öğretim Fakültesi ve de diğer Bölümler ile birlikte yani Fen-Edebiyat Fakültesi ve de Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü,Türk Halk Bilimi Bölümü ve de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü ile birlikte 17.668 kişi yeni kayıt olmuştur.Sadece Açık Öğretim Fakültesi Bölümüne 5125 kişi kayıt yaptırmıştır.
Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğine Kaynaklık Eden Bölümlerin Sayısal Verileri :
Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü sayısı 230
Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Sayısı 7
Üniversitelerde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Sayısı 24 
Üniversitelerde Türk Halk Bilimi Bölümü Sayısı 3
Bu yıl toplam öğrenci alımı 17.686
Kaynak :2015 ÖSYS Sayısal Bilgiler
Diğer fakülteler ise ikinci öğretim ile gündüz eğitimi öğrencileri ile birlikte dev bir kadro,toplam 264 üniversitede bu bölümler okutuluyor; hem Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hem Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği hem Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları hem de Türk Halk Bilimi adıyla... (Kaynak :2015 ÖSYS Sayısal Bilgiler)
Bu bölümlere kota konulmazsa her yıl atamalar zorlaşacak ve de istihdam olanakları yok olacaktır.Bu yüzden Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başta olmak üzere tüm bölümlere kota konulmalıdır.
Bu veriler ışığında 43.812 kişinin sadece Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği için KPSS’ye girdiği bir gerçek bu bilgiler ise 2015 KPSS ÖSYM KPSS ÖABT Sayısal Bilgiler kısmında mevcuttur.
Yine aynı ÖSYM ÖSYS verilerine dayanarak 2009 yılı sayısal bilgilerine bakmakta fayda var :
2009 ÖSYS Sayısal verilere dayanarak :
Üniversitelere Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ÖSYS Öğrenci Alımı Sayısı : 81
Üniversitelere Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖSYS Öğrenci Alımı Sayısı 1.072
Üniversitelere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü ÖSYS Öğrenci Alımı Sayısı: 94
Üniversitelere Türk Halk Bilimi ÖSYS Öğrenci Alımı Sayısı : 6
2009 yılında toplam : 1253 kişi kayıt yaptırmıştır.
Bu veriler bize gösteriyor ki üniversitelerin de çoğalması ve de Açık Öğretim Fakültesinin de dahil olmasıyla Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen İhtiyacından fazla almıştır..
Öğretmen İstihdam Projeksiyonları Stratejileri Projesi’ne göre Önümüzdeki 10 yılda, 10 bin ve üzeri istihdam artışı beklenen alanların, Türk Dili ve Edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, beden eğitimi, rehber ve tarih öğretmenliği alanlarının bulunduğunu aktaran Kavak, "Düşük istihdam alanları olarak nitelendirdiğimiz 4 binden daha az istihdamın sağlanacağı alanlar arasında ise sosyal bilgiler öğretmenliği, resim öğretmenliği, bilişim öğretmenliği, felsefe öğretmenliğini gösterebiliriz"Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, gelecek on yıllık süreçte öğretmen eğitimi ve istihdamını planlamak amacıyla hazırlanan öğretmen projeksiyonunun, temel eğitim ve orta öğretim kademesinde kamu ve özel okullarında 2023 yılına kadar ihtiyaç duyulacak öğretmen sayılarını, alanlar ve iller bazında hesaplandığını belirtti. 
Bunları belirtmesine rağmen Ataması Yapılmayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri atama bekliyor,ancak hala istatistikler gösteriyor ki atamalar Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin aleyhine gerçekleşiyor. Tüm bu olanlar Atama Bekleyen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerini Mağdur ediyor.

Ataması Yapılamayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Birliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.